வகுப்பறை (@Vaguparai)

4 weeks ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com
வகுப்பறை - Vaguparai.com

www.youtube.com/watch?v=QCE6z1wFJIE

வகுப்பறை - Vaguparai.com
இரண்டாயிரம் வருட பழமையான கோவிலில் கருவறையில் இருந்த மர்மமான பொருள் என்ன ? ஏன் இவ்வளவு வினோதமான கருவறையை வடிவமைத்தார்கள் முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

4 weeks ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com
வகுப்பறை - Vaguparai.com

www.youtube.com/watch?v=QCE6z1wFJIE

வகுப்பறை - Vaguparai.com
இரண்டாயிரம் வருட வரலாறு சொல்லும் சங்க கால முருகன் கோயில் . இரண்டு முறை சுனாமி தாக்கியும் அழியாத தமிழ் கோயில். சங்க காலம் , முருகன் , ராஜா ராஜா சோழன் , கல்லணை , திருவள்ளுவர் , கருவறையில் வைக்க பட்ட அதிசய பொருள் , கோயிலுக்கும் சுனாமிக்கும் உள்ள தொடர்பு என கோயிலை பற்றிய பல அதிசய தகவல்களை ஒரே பதிவில் காணலாம் முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

4 weeks ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com
வகுப்பறை - Vaguparai.com

www.youtube.com/watch?v=QCE6z1wFJIE

வகுப்பறை - Vaguparai.com
தமிழ் நாட்டின் முதல் முருகன் கோயிலை தேடி ஒரு வரலாற்று பயணம். சங்க காலம் , முருகன் , ராஜா ராஜா சோழன் , கல்லணை , திருவள்ளுவர் , கருவறையில் வைக்க பட்ட அதிசய பொருள் , கோயிலுக்கும் சுனாமிக்கும் உள்ள தொடர்பு என கோயிலை பற்றிய பல அதிசய தகவல்களை ஒரே பதிவில் காணலாம் முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Thamizh Svk

2 months ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com
வகுப்பறை - Vaguparai.com

வகுப்பறை - Vaguparai.com
இரண்டாயிரம் வருட பழமையான கோவிலில் கருவறையில் இருந்த மர்மமான பொருள் என்ன ? ஏன் இவ்வளவு வினோதமான கருவறையை வடிவமைத்தார்கள் முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

இரண்டாயிரம் வருட பழமையான கோவிலில் கருவறையில் இருந்த மர்மமான பொருள் என்ன ?

இரண்டாயிரம் வருட பழமையான கோவிலில் கருவறையில் இருந்த மர்மமான பொருள் என்ன ? ஏன் இவ்வளவு வினோதமான கருவறையை வடிவமைத்தார்கள்

முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும்
youtu.be/QCE6z1wFJIE

பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

படையெடுப்புகளால் அவை எடுத்துச்செல்லப்படடிருக்கலாம்...அல்லது அமைப்பே சிதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ...ஆனாலும் இது ஒரு இந்துக்கோவிலாகத்தான் இருக்க முடியும்...முன்புறம் உள்ள ஸ்தம்பம் அதற்கு ஆதாரம்

இது எந்த ஊர்ல கோவில் அதை முதல்ல சொல்லுங்க

Paddy seeds

கருங்கல் வைத்து வணங்கி இருக்கலாம் ..

+ View more comments

இரண்டு முறை சுனாமி தாக்கியும் அழியாத தமிழ் கோயில்.

இரண்டாயிரம் வருட வரலாறு சொல்லும் சங்க கால முருகன் கோயில் . இரண்டு முறை சுனாமி தாக்கியும் அழியாத தமிழ் கோயில்.

சங்க காலம் , முருகன் , ராஜா ராஜா சோழன் , கல்லணை , திருவள்ளுவர் , கருவறையில் வைக்க பட்ட அதிசய பொருள் , கோயிலுக்கும் சுனாமிக்கும் உள்ள தொடர்பு என கோயிலை பற்றிய பல அதிசய தகவல்களை ஒரே பதிவில் காணலாம்

முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும்
youtu.be/QCE6z1wFJIE

பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.

அதென்ன தமிழ் கோவில் ? இந்துக்கோவில் என்று சொல்லிங்கள்..

2 months ago

வகுப்பறை - Vaguparai.com
வகுப்பறை - Vaguparai.com

வகுப்பறை - Vaguparai.com
தமிழ் நாட்டின் முதல் முருகன் கோயிலை தேடி ஒரு வரலாற்று பயணம். சங்க காலம் , முருகன் , ராஜா ராஜா சோழன் , கல்லணை , திருவள்ளுவர் , கருவறையில் வைக்க பட்ட அதிசய பொருள் , கோயிலுக்கும் சுனாமிக்கும் உள்ள தொடர்பு என கோயிலை பற்றிய பல அதிசய தகவல்களை ஒரே பதிவில் காணலாம் முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும் https://youtu.be/QCE6z1wFJIE பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

2200 வருடம் பழமையான  முருகன் கோயிலை  தேடி ஒரு வரலாற்று பயணம்.

தமிழ் நாட்டின் முதல் முருகன் கோயிலை தேடி ஒரு வரலாற்று பயணம்.

சங்க காலம் , முருகன் , ராஜா ராஜா சோழன் , கல்லணை , திருவள்ளுவர் , கருவறையில் வைக்க பட்ட அதிசய பொருள் , கோயிலுக்கும் சுனாமிக்கும் உள்ள தொடர்பு என கோயிலை பற்றிய பல அதிசய தகவல்களை ஒரே பதிவில் காணலாம்

முழு காணொளியை காண கீழே உள்ள link கை அணுகவும்
youtu.be/QCE6z1wFJIE

பிடித்திருந்தால் பகிரவும்.
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Kutti Microbot

Video image

எங்களின் முதல் காணொளி, தமிழ் நாட்டில் இது வரை வெளிக்கொண்டுவரபட்ட கோயில்களில் மிகப் பழைமையான கோயிலை கண்டுபிடுத்த கதை மற்றும் அக்கோயிலை பற்றிய சில தகவல்களின் தொகுப்பு . காணொளியை பார்த்துவிட்டு தங்களின் கருத்துகளை பதிவிடவும்.

www.youtube.com/watch?v=QCE6z1wFJIEyoutube.com
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Video image

எங்களின் முதல் காணொளி, தமிழ் நாட்டில் இது வரை வெளிக்கொண்டுவரபட்ட கோயில்களில் மிகப் பழைமையான கோயிலை கண்டுபிடுத்த கதை மற்றும் அக்கோயிலை பற்றிய சில தகவல்களின் தொகுப்பு . காணொளியை பார்த்துவிட்டு தங்களின் கருத்துகளை பதிவிடவும்.

www.youtube.com/watch?v=QCE6z1wFJIEyoutube.com
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Masthan Esa

மேலும் பதிவுகள்