Puthinam News

Ratings
[Total: 1 Average: 5]
Siteputhinamnews.com6 years ago

Pudhinam
Video image

Well, TADA! After a lot of hassles and obstacles to get past in the mind-numbingly painstaking post-production stage, HERE WE ARE. H.O.W. (Halo Over the Worl... ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

6 years ago

Pudhinam

Timeline Photos ... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam

"If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all." — Oscar Wilde ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

One only assumes one has read a classic after just merely one reading: when it hasn't even started to say what it's saying. Since a great book cannot be written again, might as well reread it, say, Camus' 'The Fall.'

6 years ago

Pudhinam

"Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read." — Groucho Marx ... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam

"I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book."

— Groucho Marx
... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

I do the same thing!

6 years ago

Pudhinam

A compelling read to know about what it takes to be an Indian.

In the 21st century every sixth human being will be Indian. India is very close to becoming the second largest consumer market in the world, with a buying middle class numbering over half a billion.It is in the top ten in overall GNP. Yet at least 200 million Indians remain desperately poor.

Illiteracy rates are high. Communal violence is widespread; corruption endemic. Brides are still tortured and burnt for dowries; the caste system has lost little of its power and none of its brutality. How are we to make sense of these two, apparently contradictory, pictures of India today?

And how can we overcome the many misconceptions about India that are fed by the stereotypes created by foreigners and the myths about themselves projected by Indians? In Being Indian, Pavan Varma, whom the Guardian has called 'one of the country's most perceptive writers', demolishes the myths and generalisations as he turns his sharply observant gaze on his fellow countrymen to examine what really makes Indians tick and what they have to offer the world in the 21st century.

To buy:

If you are in India: goo.gl/hmivW

Or

If you are outside India: goo.gl/g21sO
... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam

"The man who does not read has no advantage over the man who cannot read."

Mark Twain
... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam
An unforgettable novel about finding a lost piece of yourself in someone else.Khaled Hosseini, the #1 New York Times–bestselling author of The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns, has written a new novel about how we love, how we take care of one another, and how the choices we make resonate through generations.
Click Here to buy online: http://goo.gl/30cw6

An unforgettable novel about finding a lost piece of yourself in someone else.

Khaled Hosseini, the #1 New York Times–bestselling author of The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns, has written a new novel about how we love, how we take care of one another, and how the choices we make resonate through generations.

Click Here to buy online: goo.gl/30cw6
... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam
Connect The D.TS is an inspiring book on Indian Entrepreneurs, who had a dream, pursued it with passion and made it big.They didnt have much money to start with, many of them didnt possess an MBA, but all of them thought differently, identified an opportunity in a problem and became successful.An excellent inspirational read.To buy the book: http://goo.gl/HgRUQ

Connect The D.TS is an inspiring book on Indian Entrepreneurs, who had a dream, pursued it with passion and made it big.

They didn't have much money to start with, many of them didn't possess an MBA, but all of them thought differently, identified an opportunity in a problem and became successful.

An excellent inspirational read.

To buy the book: goo.gl/HgRUQ
... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam

How do you prefer to read a book? ... மேலும்மேலும்

Comment on Facebook

as ebook nd paperback editions both..

paperback editions.

paperback editions

6 years ago

Pudhinam

Advertising SonAdvertising, son.

Once, that longed for prize
In virgin schoolboy wet-dreams
Fed by spoon in nature;
That lump of sugar
To tease the little unwitting
Fly. That little fool would
Pick it up in awed reverie, At the
mouth end as Oval as an 'O'-
a salival mercury-zigzag frozen a
Little off to the right.

"Here's a tissue, son. Right.
Are we good? Are we fine? Okay,
Here's the deal: I've got a pen.
This very same one, right?
There it is, son. Magnificent, isn't
It? Like it? Well, you can't have it,
It's mine.

"But here, I'll show it off
To you if you like. Help you stop
Drooling or, well, start some more.
Make those eyeballs of yours
Sink back in to help sedate you.
Feel that smeek black of its shaft?
That's the plastic only the best
brands can buy. That signature
Arrowhead clip on the cap? That's an
Engineering seat guaranteed, my man.
Or a place at the best medical
institute if that's what floats your
Boat. If you get that, wear it proud
On your pocket, wear it grand.

"Wait- let me open it up... show it off
Some more. That metal neck right
There, that is serious class, son.
The specially designed tip
Punctures holes in the meanest
Exam, I promise, I do. This pen, son,
Is so much more than some sword.
All this can be yours
At just rupees two-forty-nine
Ninety-nine."

And off went the Cathode
ray tube to the sound he had heard
lightsabers turn on to.

A smiling father stuck out his
Hand, holding more than just rupees
Two hundred and fifty. Chest puffed
Out, head reaching giraffe heights.
While picking up the morning paper,
To the caffeine-deficit neighbor
He'd say, "Getting my son a Parker.
Aced his exam. Got an overall of
Ninety nine."

In the meantime, pockets emptied of
Rupees two hundred and fifty,
The fourth grader grips his first
Freudian instance in hand- a Parker
Pen! A hard earned prize from
All that well learned copy-pasting.
He'd be the first one to get it
In his class. That smeek black body,
That influential insignia, that
Magpie-shine metal neck,
And that nib that could outsmart
his exam questions; that was rad!

Tarnished now, that metal neck in
Hand, over a virgin white bounty.
A wait for a divine impregnation in
Head to flow through that ambitious
Nib, that had aged an old man
(in dog years). Although bent, its
Royal Blue blood still flowed. There
It sits on my hand rearing to go.

"C'mon! Do your thing magic Parker
Pen- please write."


Written by Niranjan Sathyamurthy, Chennai, India
... மேலும்மேலும்

6 years ago

Pudhinam

... மேலும்மேலும்

மேலும் பதிவுகள்


Puthinam News – வகுப்பறை (@Vaguparai) | Read Tamil Newspapers Online

(Dina ThanthiDinakaranDinamalarDina ManiTamil The HinduMaalai MalarMaalai MurasuTheekkathirVikatan NewsBBC News TamilDinasudarIBC TamilInneramMaalai SudarMakkal KuralOne India TamilSamayam TamilTamil GuardianTamil LeaderTamil MurasuTamil CNNTamil Daily, Tamil KurinjiTharavuThinaboomiThinakkathirThoothu OnlineUniversal TamilViduthalaiWebdunia.)


குறிப்பு : காப்புரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக எந்த தகவலும் இங்கு Copy & Paste செய்யவில்லை, மாறாக தகவல்கள் Embed மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது.

நல்ல தகவல்கள் எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இங்கு பதியப்படுகிறது. இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரியப்படுத்தவும். அவற்றை நீக்கிவிடுகிறோம். படைப்புகளின் காப்புரிமை படைப்பாளருக்கே…!

– நன்றி


ஓவ்வொரு பதிவுகளையும் தவறாமல் பெற ‘வகுப்பறை’யின், பக்கங்களை பின்தொடருங்கள்.

1. பேஸ்புக்  → Facebook.com/Vaguparai
2. டிவிட்டர் → Twitter.com/Vaguparai
3. இன்ஸ்டாகிராம் → Instagram.com/Vaguparai
4. கூகிள் → Google.com/+Vaguparai
5. யூடுப் → Youtube.com/Vaguparai

‘Subscribe’ செய்யுங்கள் https://goo.gl/C2If19 .